S.S.S.

Sanal POS Tahsilat Koşulları

Gerçekleştirilen online ödeme / tahsilat işlemi ile ilgili,

  • Bilgileri verilen kredi kartı hesabından çekilen tutarın cari hesabımıza alacak kaydedilmesini,
  • Çekilen rakama kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda veya herhangi bir nedenle banka tarafından bloke konulur ve "Langırt Spor Tesisleri" hesaplarına aktarılmaz ise, ilgili rakamın cari hesabımıza borç hanesine geçeceğini,
  • Taleplerinde nakden ve defaten banka kredi faizi ile birlikte "Langırt Spor Tesisleri"ne ödeyeceğimi,
  • Banka ve 3. kişiler tarafından "Langırt Spor Tesisleri"den ileri sürülecek her tür talebin asıl ve faizleri ile tarafımca karşılanacağını,
  • İşlemin tüm hukuki ve cezai mesuliyetinin verilen bilgilerin doğruluğunun kredi kartı sahibi ve tarafımca üstlenilmiş olduğunu

kabul ve taahhüt ettiğimi beyan ederim.

Bizi Tercih Edenler